Process för hantering av klagomål - Intertek ScanBi Diagnostics

Processen innefattar:

  • Ett klagomål hanteras som en avvikelse
  • Klagomålet/avvikelsen diskuteras på ett veckomöte och eventuella åtgärder tas fram
  • Genomförande och uppföljning av åtgärder
  • Om den som framfört klagomålet önskar så återkopplas åtgärden till kunden

För frågor angående hantering av klagomål kontakta Intertek ScanBi Diagnostics kvalitetsansvarige PeO Gummeson: per-olov.gummeson@intertek.com