Utvärdering av kvalitet och hållbarhet i offentlig upphandling

Effektiv, tydlig och opartisk bedömning

Förändringarna i Lagen om offentlig upphandling 2017 ökade både utrymmet för och förväntningarna på upphandlare att lägga fokus på kvalitet och hållbarhet i stället för enbart lägsta pris. Allt för att skapa största möjliga värde för skattebetalarna. Men när kvalitet och hållbarhet blir viktiga bedömningskriterier krävs oberoende och transparenta utvärderingar av hur anbudsgivarna lever upp till kraven.

Det erbjuder vi på Intertek. Våra erfarna kvalitets- och hållbarhetsrevisorer reviderar anbudsgivarnas arbete på plats och ger er organisation ett opartiskt beslutsunderlag.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Hållbarhet