Inspelat webinar: Medtech och EU:s kemikalielagstiftning

I detta inspelade webinar i samarbete med branschorganisationen Swedish Medtech går Ellinor Nilsson, Senior Chemical Advisor på Intertek, igenom hur företag som arbetar med medicintekniska produkter kan förhålla sig till EU:s RoHS-direktiv och SCIP-databas.

Bakgrund: 

Från och med 22 juli i år omfattas även medicintekniska produkter och produkter för mätning och kontroll av restriktionerna kring ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP i EU:s RoHS-direktiv. För tillverkare av den här typen av utrustning kan detta innebära allt från en mindre uppdatering av den tekniska dokumentationen till ett omtag kring hela eller delar av arbetet med chemical compliance.

Registrering i EU:s SCIP-databas gäller från 5 januari 2021. Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen.

Om föreläsaren:

Ellinor Nilsson är Senior Chemical Advisor på Intertek med gedigen bakgrund inom hållbarhet och kemikaliehantering med fokus på elektriska och elektroniska produkter. Hennes erfarenhet omfattar bland annat roller som Product Requirement Specialist på IKEA och Sustainability Manager på Sony Mobile Communications.

Webinaret modereras av Swedish Medtechs Petrus Laestadius. 

Fyll i formuläret nedan för att lyssna på webinaret.