Tjänstesektorn – Privat och offentlig sektor

Intertek är en ledande leverantör av revision och certifieringstjänster för ledningssystem till hela tjänstesektorn, både i privat och offentlig regi.

Intertek är ett av Sveriges ledande revisions- och certifieringsbolag. Vi hjälper våra kunder att säkerställa att era tjänster uppfyller och överträffar era intressenters förväntningar och krav inom kvalitet, säkerhet och hållbarhet. 

Våra erfarna revisorer har lång erfarenhet inom offentlig sektor och bidrar med djup branschkunskap, nya trender och best practice för att säkerställa hållbar tillväxt och effektivitet i er organisation. Ni får helt enkelt de verktyg som behövs för att styra och kvalitetssäkra era processer till förbättrade resultat, minskade risker och systematiska förbättringar.

För offentliga upphandlare erbjuder vi också utvärdering av anbudsgivares arbete med kvalitet och hållbarhetskriterier som miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Detta ger den upphandlande organisationen ett opartiskt underlag för bedömning. 

I Sverige och många andra länder arbetar vi dessutom på uppdrag av statliga tillsynsmyndigheter inom energi, kemikalier och strålning med bland annat kunskapsutbyte, rådgivning och marknadskontroller. 

Vårt tjänsteutbud för tjänstesektorn (privat och offentlig)

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00