Rotorsaksanalys

En teoretisk och praktisk utbildning med träning hur man metodiskt arbetar med ständiga förbättringar för att finna rotorsak till en avvikelse och hur man systematisk åtgärdar och följer upp. PDCA-cykel såväl som bra verktyg för rotorskasanalys gås igenom.

Nästa tillfälle

Ur programmet

 

  • Grundläggande kraven i ISO 9001 rotorsaksanalys och process begreppet PDCA
  • Metoder/verktyg för rotorsaksanalys
  • Praktikfall och egen träning för att finna rotorsak
  • Skillnaden mellan korrigering och korrigerande åtgärd
  • Förbättringsarbete med A3
  • Examen/test
  • Utvärdering, uppföljning av målen

 

Kursens mål:

Förstå avvikelsestyrt förbättringsarbete kopplat till PDCA och ISO. Förmåga att hantera de olika stegen: Rotorsak, korrigering, korrigerande åtgärd samt verifiering. Förstå skillnaden mellan korrigering/korrigerande åtgärder. Förmåga att hantera olika typer av verktyg/metoder för rotorsaksanalyser. Förmåga att utreda, planera, genomföra och följa upp en avvikelse med fokus på systematiskt arbetssätt

Vem vänder sig utbildningen till?

Alla som kommer i kontakt med avvikelsehantering (Förbättringsledare, medarbetare och ledare)

 

Förkunskaper:

Inga

 

Kursledare

Peter Svensson, 25års erfarenhet inom privata och statliga organisationer främst i ledande positioner med erfarenhet att införa förbättringsarbete och LEAN. För närvarande lärare på Linnéuniversitetet i förbättringsarbete och revisionsledare och utbildare på Intertek för fem olika ISO standarder.

Nästa tillfälle

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplatsLängd 
14 jun, 202414 jun, 20241 dagOnlineSvenskaLäs mer Boka
27 sep, 202427 sep, 20241 dagOnlineSvenskaLäs mer Boka
18 okt, 202418 okt, 20241 dagOnlineSvenskaLäs mer Boka
16 dec, 202416 dec, 20241 dagOnlineSvenskaLäs mer Boka

Nästa tillfälle

< Kalendarium

 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/