HACCP för FSSC 22000

HACCP är ett välkänt verktyg för livsmedelssäkerhet och ett krav för alla som i någon del av ledet hanterar livsmedel. HACCP är även ett grundelement i bland annat FSSC 22000. Här visar vi hur du tar fram, implementerar och underhåller HACCP i ditt FSSC 22000-arbete.

Syftet med fördjupningsdagen i HACCP är att ge dig kunskap i hur du implementerar styrbara grundförutsättningar och HACCP-planen i FSSC 22000. 

Om utbildningen
Genom att följa praktiska exempel går vi igenom stegen i ISO 22000 för införandet av HACCP med styrande grundförutsättningar och HACCP-planen med CCP:er. 

Ur innehållet

 • Livsmedelssäkerhetsgruppen och dess roll
 • Förberedelser för faroanalys
 • Genomförande av faroanalyser för ett eller flera livsmedel
 • Program för styrbara grundförutsättningar
 • Förutsättningar för införande av HACCP
 • Utformning av HACCP-plan
 • Kritiska Styrpunkter (CCP)
 • Kritiska gränser
 • Övervakningssystem
 • Verifieringsrutiner
 • Validering
 • Kontinuerlig uppdatering av styrbara grundförutsättningar och HACCP-plan
 • Förberedelser för en HACCP-studie
 • Centrala begrepp i HACCP

Vem vänder sig utbildningen till?
Kursen riktar sig till dig som är livsmedelssäkerhets- eller kvalitetsansvarig och behöver fördjupad kunskap i hur ni praktiskt implementerar HACCP för FSSC 22000. Du bör ha grundläggande kunskap i FSSC 22000.

Förkunskaper
Du bör ha grundläggande kunskap om livsmedelssäkerhet och implementering av ledningssystem.

Utbildningsledare
Kerstin Hansson, Intertek. 

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/