Proposition 65

Proposition 65, eller “Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” gäller för i stort sett alla produkter som säljs i delstaten Kalifornien, oavsett om det är direkt till konsument eller till andra företag. Trots att Proposition 65 egentligen är en specifikt kalifornisk lagstiftning innebär den i praktiken att alla som verkar på USA-marknaden måste förhålla sig till den. Prop 65 compliance är ofta ett uttalat krav från nordamerikanska kunder.

Det som gör Proposition 65 unik är att den upprätthålls genom civilrättsliga stämningar och inte genom myndighetsutövning. Det betyder att en privatperson i Kalifornien kan stämma ett företag som man anser inte följer lagstiftningen. Om domstolen sedan dömer till företagets nackdel måste företaget betala, ofta höga, skadestånd och dyra rättegångskostnader.

Lagstiftningen bygger på en lista med runt 900 olika kemiska ämnen som idag finns i de flesta produkter. 

Ur programmet

  • Bakgrunden till Proposition 65
  • Vad “The right to know” innebär
  • Hur Proposition 65:s kemikalielista ser ut och uppdateras
  • Bounty Hunters”
  • Uppgörelser utanför domstol
  • “Safe Harbor Levels” 
  • Hur varningar till allmänheten ska utformas
  • Effektiv validering av analysresultat

Kursens mål
Att ge en övergripande bild och förståelse för vad lagstigstiftningen innebär, vad som krävs för att uppfylla kraven och hur lagstiftningen påverkar din verksamhet.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till dig som behöver få en genomgång av vad Proposition 65 är. Du kan vara till exempel inköpare, säljare, produktchef eller ansvarig inom inköp, försäljning och marknad, produktledning, kvalitet, konstruktion och produktion.
   
Förkunskaper
Inga

Övrigt
Kursen genomförs på engelska och kursmaterialet är på engelska.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/