REACH registrering

REACH: vägen till en lyckad registrering med introduktion till kraven enligt REACH, tillstånds- och begränsningsprocesser och nödvändiga IT-verktyg.

Den som tillverkar kemiska ämnen inom EU eller importerar från länder utanför EU i mängder över ett ton per år  kan behöva registrera enligt kraven i REACH-förordningen. Även blandningar eller varor kan innehålla ämnen som behöver registreras separat. För dig som tillverkar, importerar eller använder ämnen som finns med på tillståndslistan, kan det dessutom blir aktuellt att ansöka om tillstånd.

Hur går det till? Först och främst måste du inventera vilka ämnen som  skall registreras och vilka data som behövs. Analysdata och testdata måste tas fram och andra företag som planerar att registrera samma ämne måste kontaktas. Allt detta kräver tid, planering och resurser.           
Tidsgränsen för REACH registrering - även för förhandsregistrerade ämne
Under kursen får du en överblick av REACH-förordningen med fokus på registreringsprocessen.   

Ur programmet:

Vi börjar med en kort överblick av kraven enligt REACH, inklusive registrering, tillstånd och begränsning. Sedan går vi närmare in på vad man behöver göra i en REACH registrering.

 •  Introduktion till REACH-lagstiftningen
 •  Kraven kring REACH registrering
 • Registreringsprocessen 
 • Tillståndansökningsprocessen
 • Översikt av IT-stystemen som används vid registrering och tillståndsansäkan
  • REACH registrerings och kommunikationssystem
  • IUCLID - verktyg för skapande av registreringsdossiers
  • ECHAS hemsida - struktur, kommunikation och tips
   
 • Praktiska exempel

Kursens mål:
Utbildningen ger dig en bra överblick över REACH registreringsprocessen och de praktiska verktygen som behövs för att registrera dina ämnen.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen berör funktioner som arbetar med REACH, t.ex. kvalitetssäkring, miljöansvarig,inköpare/inköpsansvarig eller produktchef. Ni kan exempelvis vara tillverkare, importörer och formulerare.

Förkunskaper
Deltagare bör ha grundläggande kunskaper om kemikalier. 

Kursledare
Utbildningen genomförs av personal från Intertek Assuris. De är specialicerade på Chemical compliance och arbetar med att hjälpa små till stora företag med att uppfylla kraven i kemkalielagstiftningar som REACH och RoHS. Samtliga kursledare har ett flertal års erfarenhet av miljöarbete med produkter och håller återkommande utbildningar i REACH, RoHS och WEEE. Det skapar bra möjlighet att hålla utbildningar med de senaste nyheterna och inblick i hur industrin arbetar för att uppfylla kraven.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/