Riskbedömning av kemiska produkter enligt AFS 2011:19

Kemiska produkter innebär stora risker för den som exponeras. Denna utbildning ger god överblick av lagkraven i föreskriften för Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2011:19 och hur man arbetar med riskbedömningar på arbetsplatsen.

De flesta verksamhetsutövare oavsett bransch hanterar en mängd kemiska produkter i sina processer. Oavsett vilka volymer som används så kan dessa vara kopplade till olika risker för dina medarbetare. Som arbetsgivare måste du ha kontroll på vilka risker som finns och hur man förebygger dem så att ingen exponeras för skadliga halter. Vissa kemiska ämnen kan kräva att du utbildar din personal eller till och med erbjuder läkarundersökningar medan andra ämnen kan ha en särskilt inneboende risk för gravida etc. Brister i detta viktiga arbete kan medföra en överhängande risk att medarbetare skadas på arbetsplatsen och flera av kraven är dessutom belagda med dyra sanktionsavgifter.  

Ur programmet  

  • Överblick av lagkraven i föreskriften för Kemiska Arbetsmiljörisker AFS 2011:19
  • Vad är en Kemisk Riskkälla och hur kan vi exponeras?
  • Särskilda krav för Allergiframkallande och Cancerframkallande ämnen
  • Åtgärdstrappan samt krav på Dokumentation och Information
  • Förbud & Tillstånd
  • Goda exempel på hur ni kan lägga upp arbetet i praktiken
  • Vilken dokumentation krävs från dina leverantörer?

För att kunna arbeta med Riskbedömningar behöver vi även lära oss tolka Säkerhetsdatablad och Exponeringsscenarios, definiera behovet av personlig skyddsutrustning och arbeta med angränsande föreskrifter som exempelvis ”Gravida och Ammande arbetstagare” samt ”Hygieniska Gränsvärden” och ”Medicinska Kontroller i Arbetslivet”.

 

Utbildningens mål 
Utbildningen ger dig verktygen för att arbeta praktiskt med Riskbedömningar av Kemiska Produkter som förekommer på din arbetsplats. Vidare får du en god inblick i gällande föreskrifter. Du får även kunskap i att förbereda dig inför en Inspektion från Arbetsmiljöverket eller avhjälpa avvikelser efter en sådan.

Vem vänder sig utbildningen till? 
Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, Skyddsombud eller Skyddskommittéer, kemikalieråd och liknande funktioner.  

Förkunskaper 
Utbildningen är en basutbildning utan förkunskapskrav men det är en fördel om man är något bekant med begrepp som säkerhetsdatablad och har allmän kännedom om systematiskt arbetsmiljöarbete – dock inget absolut krav.  

Kursledare 
Jenny Elfving, Enhetschef på avdelningen för Kemi, Hälsa & Miljö. Hon har lång erfarenhet av praktiskt Riskbedömningsarbete hos olika typer av verksamheter – allt ifrån tung kemisk industri till kommuner/regioner samt forskning och laboratorieverksamhet. Jenny har god kännedom om tillhörande regelverk och har bistått flertalet företag med revisionsavvikelser från Arbetsmiljöverket och stöttat strategiskt inom Kemikalieområdet i stort både i Sverige men även Europa och övriga världen.

Kommande tillfällen

startdatumslutdatumlängdplats 
Inga klasser planerade
+ 46 8 750 00 00
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/