Varför Intertek Academy

Fem anledningar till att bli utbildad av Intertek Academy

 föreläsare

Kvalificerade föreläsare


Våra föreläsare är kunniga experter och många medverkar i internationella kommittéer för standardisering. De är också nära verkligheten eftersom de arbetar i vår dagliga verksamhet.
 

Alltid det senaste


Du får alltid den senaste informationen och kunskapen om regelverk och standarder.

Verktygen du behöver


Du får alla nödvändiga verktyg för att styra dina processer och aktiviteter.
alltid_det_senaste

en blick

En blick in i framtiden


Du får insikter i både dagens och morgondagens produktsäkerhetskrav.

Du ökar din lönsamhet


Med rätt kunskap kan du korta ledtider och minska kostnader, utan att göra avkall på regler och krav.
lönsamhet

 

aktuella_utbildningar


Speciella Krav - Skräddarsy Utbildning 760x170

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/