InLight – systemstöd för riskhantering i leverantörskedjan

Leverantörsdata med en knapptryckning

Vet du vilka ditt företags leverantörer är? I dagens globala leveranskedjor av mellanhänder, agenter, underleverantörer, importörer och grossister är det svårt för en organisation att få en klar bild av vilka deras leverantörer egentligen är. Att inte veta varifrån komponenter och råvaror egentligen kommer och hur de produceras gör verksamheten sårbar.

Intertek InLight är ett webbaserat verktyg för att samla in, analysera och utvärdera information från leverantörer världen över. Verktyget ger företag och organisationer en tydlig överblick över sina leverantörer och ett stöd i arbetet med att identifiera risker och svaga länkar.

Varje år besöker Intertek över två miljoner fabriker hos över 200 000 leverantörer. Den erfarenheten parad med vår gedigna kunskap om riskutvärdering i leveranskedjor utgör basen i InLight. Vår globala närvaro gör dessutom att vi på plats, på lokalt språk, kan se till att informationen verkligen kommer in. 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Hållbarhet