CE-märkning

CE-märkning är obligatorisk för många produktkategorier enligt EU-lagstiftningen. Uppfyller era produkter kraven för CE-märkning?

Ett stort antal produkter måste CE-märkas för att få säljas och marknadsföras inom EU. Genom att CE-märka din produkt intygar du att den uppfyller de säkerhetskrav som fastställs i tillämpliga europeiska produktdirektiv. Som tillverkare är du ansvarig för att du har all dokumentation som krävs för att visa att produkten uppfyller kraven i den tillämpliga standarden:

  • Teknisk dokumentation (teknisk fil) för att visa att produkten uppfyller nödvändiga krav och bedömningsförfaranden i det tillämpliga direktivet. Den tekniska filen måste omfatta en provningsrapport för produkten, konstruktionsritningar och användningsinstruktioner. Enligt vissa direktiv krävs också en riskanalys.
  • En överensstämmelseförklaring där du intygar att produkten uppfyller kraven i det tillämpliga direktivet.

Processen för CE-märkning behöver inte vara krånglig. Vi vägleder dagligen tillverkare, exportörer, importörer och återförsäljare genom alla steg i processen, från produktprovning till sammanställning av teknisk fil och överensstämmelseförklaring, och vidare till utveckling av ett övervaknings- och rapporteringssystem. Med vår hjälp når din produkt hela EU-marknaden snabbt och kostnadseffektivt.  

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00