Leverantörsgranskning

Uppföljning av leverantörer världen över.

Dagens konsumenter vill veta att ert hållbarhetsarbete är på riktigt. Att de utfästelser ni gör om arbetsförhållanden, miljöarbete och samhällsansvar faktiskt stämmer.

För att ha koll på förhållandena i den egna verksamheten och hos underleverantörer krävs regelbunden uppföljning. Görs uppföljningen dessutom av en oberoende part blir trovärdigheten ännu högre. Varje år gör Intertek 60 000 leverantörsrevisioner globalt. Det gör oss till en av världens största aktörer och ger våra kunder unika möjligheter till benchmarking mot företag över hela världen. Vi arbetar med välkända globala program som SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) och vårt eget WCA (Workplace Conditions Assessment). Självklart kan vi också utveckla ett revisionsprogram helt anpassat efter er organisations unika kravbild.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00