Starkt varumärke kräver säkra produkter

Clas Ohlson är en institution bland svenska hemmafixare. Men med ett starkt varumärke kommer ett stort ansvar. Produkterna måste hålla måttet vad gäller säkerhet, prestanda och kvalitet – och mycket mer därtill.

Clas Ohlson är en institution bland svenska hemmafixare. Men med ett starkt varumärke kommer ett stort ansvar. Produkterna måste hålla måttet vad gäller säkerhet, prestanda och kvalitet – och mycket mer därtill.

Sedan Henrik Alfredsson, chef Teknik & Kvalitet, började på Clas Ohlson för nio år sedan har det hänt mycket med företagets sortiment. Idag finns ca 15 000 artiklar på hyllorna, allt från LED-lampor och sladdar till tält, leksaker, elverk och cirkelsågar. Många av dem är dessutom snabbrörliga konsumentprodukter som byts ut i takt med trender och säsonger. I slutet av sommaren såg företaget till exempel försäljningen av extrabatterier och ”powerbanks” explodera till följd av lanseringen av mobilspelet Pokémon Go.

Samtidigt som antalet artiklar och produktgrupper ökat lavinartat har kravbilden som omger dem följt en liknande kurva. Ett axplock av direktiv och regler en enskild produkt kan beröras av är Reach, RoHS, WEEE, Produkter i kontakt med livsmedel, ErP-direktivet (ekodesign), Leksaksdirektivet, Radiodirektivet, PPE, EMC, Maskinsäkerhet, Allmänna produktsäkerhetsdirektivet, Elsäkerhet och Timmerförordningen. Och detta är bara inom EU. Till det kommer Clas Ohlsons egna krav som i vissa fall är hårdare än vad lagen föreskriver och eftersom företaget dessutom har försäljning i Dubai tillkommer ett ytterligare ett regelpaket.

Uppgiften att se till att alla produkter lever upp till allt detta faller på Henrik Alfredsson och hans team. Till sin hjälp har de Interteks experter på regulatoriska krav, provning och certifiering.

– Vi har stor egen kompetens på området och sitter bland annat med i ett antal tekniska standardiseringskommittéer för att kunna vara med och driva utvecklingen, säger Henrik Alfredsson. Samtidigt har vi ett kontinuerligt behov av en diskussionspartner i regulatoriska frågor och av utbildningsinsatser och då samarbetar vi med Intertek.

Verifierande provning

Produkter med Clas Ohlsons eget varumärke står för ca 30 procent av försäljningen. Mycket fokus läggs naturligtvis på dem, men även produkter som säljs under ett annat namn måste säkras.

– Vi tar en risk genom att sätta de här produkterna på marknaden, säger Henrik Alfredsson. Våra kunder förknippar produkten med oss, så även om vi inte de facto äger produktansvaret är det viktigt för oss att verifiera att alla produkter som kan köpas hos oss håller måttet. Nålsögat är litet. Alla produkter ska självklart åtföljas av korrekt dokumentation inklusive provningsrapporter från ackrediterade laboratorier, men Clas Ohlson låter även ett tredjepartslabb genom provning verifiera ett antal kritiska säkerhetspunkter för produkten. Förutom en del provning i Kista samarbetar Clas Ohlson med ett antal Intertek-labb runt om i världen dit man hänvisar sina leverantörer för provning av nya produkter på väg in i sortimentet. Även när nålsögat är passerat fortsätter kontrollen – det görs regelbunden stickprover på det befintliga sortimentet.

Trots en komplex kravbild är den stora utmaningen för Clas Ohlson att följa upp att kraven verkligen efterlevs, menar Henrik Alfredsson.

– Vi måste ha kompetens för att kunna göra korrekta riskbedömningar så att vi själva kan värdera var vi behöver verifiera, säger han. Vi måste också jobba långsiktigt med våra leverantörer och se till att de får den utbildning de behöver. Har de insikt i kraven som ställs och förstår varför vi ställer dem borgar det för att vi får produkter som lever upp till kraven.

Kort om Clas Ohlson

  • Grundades 1918 i Insjön i Dalarna där huvudkontoret fortfarande ligger.
  • Ca 15000 artiklar inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid
  • 207 butiker i 6 länder (Norden, Tyskland, Storbritannien och Dubai), 4700 medarbetare.
  • Samarbete med Intertek: Rådgivning och utbildning inom regulatoriska frågor. Provning och certifiering i Sverige och Asien och granskning av leverantörer världen över. 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase