Helikopterperspektiv på helheten

När vissa idag väljer att gå utomlands med sin provning och certifiering gör det svenska teknikföretaget TagMaster precis tvärtom. Det täta och effektiva samarbetet med projektledaren och resten av teamet hos Intertek i Kista har fällt avgörandet.

Enkelt uttryckt utvecklar och tillverkar TagMaster produkter som identifierar fordon, antingen med hjälp av radio eller intelligent kamerateknik. Radioprodukterna används exempelvis inom tågtrafiken – bland annat för att hålla reda på var ett specifikt tåg befinner sig så att tidsinformationen på perrongen stämmer eller i driften av förarlösa tåg. Kameraprodukterna identifierar bland annat fordon i trängselskattlösningar eller på parkeringsplatser för att slippa bommar för in- och utpassering och förbättra flödet. 

Företaget har sin grund i forskning från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på sent 1970-tal och har sedan växt, både organiskt och genom förvärv, till dagens 70 anställda världen över. Huvudkontoret finns i Kista, men forskning och utveckling sker också i Storbritannien, Frankrike och Slovakien. 

Snårig regulatorisk omgivning

Kombinationen världen som marknad, tekniskt komplexa produkter och krävande och ofta hårt regelstyrda kunder gör provning och certifiering till ett högprioriterat område. För att detta ska fungera så effektivt som möjligt arbetar TagMaster aktivt för att hitta synergier, begränsa antalet produkter och varianter och vara nära sin leverantör av provning och certifiering.

– En av parametrarna när vi väljer vilka marknader vi ska gå in på är regelverket och den process som krävs för certifiering, säger Johan Franzén, CTO på TagMaster. Vår provnings- och certifieringsleverantör är en viktig diskussionspartner i det arbetet. 

Utmaningar inom radio

Enligt Johan Franzén finns de största regulatoriska utmaningarna inom radiotekniken, där olika krav på exempelvis frekvenshoppning, olika frekvensband och uteffekter gör att man ibland måste utveckla och certifiera olika varianter av produkterna för olika marknader. 

– Vi har dock sett att certifiering mot ETSI i Europa och FCC för Nordamerika är en bra utgångspunkt för övrig certifiering, säger han. På det sättet ligger produkten ofta designmässigt inom ett ramverk som de flesta accepterar. Dessutom är en rapport från Intertek som visar att man har tillträde till de här två marknaderna en mycket bra start för en framtida process i ett tredje land.

Leverantör med bredd erbjudande

Även kameratekniken kan skapa huvudbry eftersom nummerplåtar i olika länder har olika beskaffenhet och bland annat måste belysas med olika typer av ljus för att identifieringen ska fungera optimalt. Detta gör att ögonsäkerhet blir en viktig säkerhetsparameter. Dessutom är det här produkter som ska fungera länge och pålitligt i tuffa miljöer – utomhus, i tunnelbanans tunnlar och under tågset – och det betyder miljötålighetsprovning som i många fall kan förstöra provexemplaret. Då gäller det att ha ett helikopterperspektiv på helheten så att alla moment planeras in optimalt.

– Vi har tagit ett strategiskt beslut att ha få leverantörer av provning och certifiering, säger Johan Franzén. Då är det viktigt för oss att den vi väljer att jobba med har ett brett erbjudande som täcker in allt vi behöver – elsäkerhet, EMC, miljötålighet och radio. För att det ska fungera måste det även finnas en sammanhållande funktion hos leverantören som veckovis ser till att allt är på banan, sköter planeringen och samordnar teamet. 

Kvalificerad tjänst vid kritisk tidpunkt

Certifiering är en kvalificerad tjänst vid en kritisk punkt i produktutvecklingscykeln, menar Johan Franzén. Den ligger i slutet av cykeln där företaget redan gjort en stor investering utan att ännu ha fått något tillbaka. Produkten är i princip klar och eventuella omkonstruktioner blir mycket kostsamma, både i tid och pengar. 

– Därför behöver man en professionell partner som projektleder sina uppdrag på ett professionellt sätt. Vi vill vara i förarsätet och veta att vi har alla förutsättningar klara för oss. Då kan vi hantera dem på rätt sätt.  Vi har hittat ett framgångsrikt arbetssätt med Intertek i Kista och när man gör det är det inget man omprövar lättvindigt. Vi har valt att ta hem provning från andra delar av världen eftersom vi tycker att samarbetet med projektledningen och resten av teamet i Kista fungerar så bra. 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Kundcase