Lantbruk

Analys och certifiering för kvalitet och säkerhet

Intertek erbjuder en helhetslösning med analys, revision och certifiering för alla typer av lantbruk.

Våra revisorer har djup branschkunskap och lång erfarenhet av revision och certifiering inom lantbruksområdet, t ex växtodling, djurhållning och trädgård.

Vårt analyslaboratorium i Alnarp utanför Malmö är ackrediterat enligt ISO17025 och levererar högteknologiska ackrediterade analyser till förädlingsföretag, agro- och agrobioteknikföretag, samt livsmedels- och foderindustrin med fokus på analyser för GMO, DNA, allergener, virus och patogener.

 
 
 

Lantbruk