Policies och avtalsvillkor

Intertek Sverige

Bolagsstyrning 

Socialt ansvar

Hållbarhet

Hur vi hanterar personuppgifter

Generella avtalsvillkor

General terms and conditions (English)

 

Bolagsspecifika avtal inom Intertek Sverige

Intertek Semko AB 

Process för hantering av klagomål  

Avtal om certifiering av produkter

Complaints handling process (English)

Terms and conditions - certification of products (English) 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Intertek Semko AB's Kvalitetschef Pär Iggström, på e-post par.iggstrom@intertek.com  

 

Intertek Certification AB 

Process för hantering av klagomål

Process för tvister och överklaganden

Generell informationsprocess

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kvalitetschef för Intertek Certification AB, Louise Öfverström, e-post, louise.ofverstrom@intertek.com

 

Intertek ScanBi Diagnostics AB 

Process för hantering av klagomål