Policies och avtalsvillkor

Intertek Group PLC

Bolagsstyrning 

Socialt ansvar

Hållbarhet

Hur vi hanterar personuppgifter

Generella avtalsvillkor

General terms and conditions 

Intertek General Terms and Conditions for Product Conformity Assessment Services

Bolagsspecifika avtal

Intertek Semko AB

Process för hantering av klagomål  

Avtal om certifiering av produkter

Complaints handling process (English) 

Terms and conditions - certification of products (English) 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Intertek Semko AB's Kvalitetschef Pär Iggström, på e-post par.iggstrom@intertek.com  


Intertek Certification AB

Process för hantering av klagomål

Process för överklaganden och tvister


Generell informationsprocess

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kvalitetschef för Intertek Certification AB, Louise Öfverström, e-post, louise.ofverstrom@intertek.com 


Intertek ScanBi Diagnostics AB

Process för hantering av klagomål