Certifierad Grafisk Produktion (CGP) ISO 12647-2

Intertek är ett ledande ackrediterat certifieringsföretag med stor specialisterfarenhet inom den grafiska branschen.

Inom den grafiska branschen finns idag ett antal olika branschstandarder som är viktiga att leva upp till för att möta kunders krav på miljö- och kvalitetssäkring och för att stärka konkurrenskraften. Kunderna kräver dessutom ofta ett bevis på att leverantören står för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt hållbart bruk av världens skogar.

Certifierad Grafisk Produktion (CGP) baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 och flera andra kringliggande ISO-standarder. Genom att arbeta efter dessa standarder kan tryckeriet garantera sina kunder en effektiv produktion och ett kvalitetssäkrat tryckresultat. 

Certifiering enligt CGP omfattar sju delmoment:

  • Betraktningsljus och omgivningsljus
  • Digitalt material (mottagning, kontroll och beredning)
  • Bildskärmar för färgbetraktning
  • Pappersbaserade förprovtryck
  • Tryckformsframställning
  • Tryckprocess
  • Kvalitetsuppföljning

Mer om Certifierad Grafisk Produktion (CGP) och vilka företag som är certifierade finns att läsa här.

 

Du kanske också är intresserad av:

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00