Utbildningar inom ledningssystem

Levererar ditt ledningssystem önskat värde?

Ett väl implementerat ledningssystem leder till ökad lönsamhet, ett effektivare arbetssätt samt en bra styrning på verksamheten. Det ger nöjdare medarbetare, minskade risker och en minimerad miljöpåverkan. 

Skaffa ökad förståelse för hur ni bygger ett väl fungerande ledningssystem, hur det integreras i verksamheten och  få insikt i de olika standardernas krav. Låt dig inspireras för att kunna utveckla befintligt ledningssystem!

Våra utbildningar

+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 
 
 
 
 

Observera:
Intertek arbetar under strikta krav på oberoende, opartiskhet och integritet. Läs mer om hur vi jobbar här:
https://www.intertek.se/om-oss/oberoende-opartiskhet-integritet/