The process approach – adding business value and minimizing risks

Vissa tror att ett ledningssystem är en tung administrativ börda som ger begränsad affärsnytta. Många företag som har ett ledningssystem på använder det inte på ett effektivt sätt. Kanske för att man tror att en ISO certifiering är skild från hur den övriga verksamheten bedrivs. Om en organisation använder ledningssystemet på ett optimalt och enhetligt sätt får ett företag ett värdeskapande ledningssystem och kan minska stora risker. 

Fyll i formuläret nedan för läsa dokumentet.