Certifiering inom Svenskt Sigill: Grundcertifiering livsmedel och gris

Kvalitets- och hållbarhetscertifiering för livsmedel.

Sigill Kvalitetssystem är en standard med olika moduler för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar.

Inom systemet finns tre nivåer av regler – Grundnivå, Sigillnivå och Tillvalsnivå – som primärproducenter kan välja att certifiera sig mot. För livsmedelsproducenter längre fram i kedjan är det Grundcertifiering livsmedel som gäller. 

En certifiering på Sigillnivå ger det certifierade företaget rätten att använda märket Svenskt Sigill på sina produkter. Märkningen Svenskt Sigill. Den hittas idag på ett stort antal livsmedelsråvaror och blommor och signalerar till konsumenten att producenten följer tuffa regler vad gäller säkerhet, kvalitet och omsorg om djur och miljö. 

Intertek är ackrediterade att certifiera lantbruk och livsmedelsproducenter. 

Vi verifierar enligt moduler i listan nedan och för dessa moduler gäller IP Allmänna villkor version 2022:1, giltig från 2022-01-01. 

Vi verifierar enligt följande moduler:   

IP Livsmedel 2024:1, giltig från 2024-01-01
IP Sigill Gris utgåva 2021:1, giltig från 2021-01-01
IP Sigill Nöt och Mjölk utgåva 2022:1, giltig från 2022-01-01
IP Grundcertifiering Nöt och Mjölk 2020:1 giltig från 2020-01-01
IP Sigill Frukt & Grönt utgåva 2023:1, giltig från 2023-01-01
IP Sigill Växtodling utgåva 2022:1, giltig från 2022-01-01
Grundcertifiering Gris utgåva 2021:1, giltig från 2021-01-01

  I samband med ordinarie revision kan vi även hjälpa till med den verifiering som krävs för att få Sigill-märka förpackade produkter.

   
   
   
   
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00
   

  Livsmedel och Lantbruk