IFS – International Featured Standards (Food)

IFS är en GFSI-godkänd standard för säkerhet och kvalitet i produktionsprocesser och livsmedelsprodukter.

IFS används av många av världens stora livsmedelskedjor som ett sätt att utvärdera och kvalificera leverantörer och det är inte ovanligt att en certifiering är ett krav för att få leverera. 

Standarden kan användas av alla typer och storlekar av företag inom förädling, försäljning och transport av livsmedel för att visa att man tar säkerhet, kvalitet och lagar och regelverk på allvar. 

Intertek är ackrediterade för hela IFS-standardfamiljen: 

  • IFS Broker (för agenturer)
  • ÌFS Food (för företag inom förädling och försäljning)
  • IFS Logistics (för transportföretag)

 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk