ISO 22000/FSSC 22000

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet längs hela livsmedelskedjan.

ISO 22000

Alla företag som levererar till livsmedelsindustrin behöver visa sina kunder att de förstår branschens behov och tar livsmedelssäkerhet på allvar. Med en certifiering enligt den internationella standarden ISO 22000 visar ert företag att ni besitter rätt kompetens och har god styrning över risker kopplade till livsmedelssäkerhet. ISO 22000 omfattar hela livsmedelskedjan, men också alla företag som på något sätt är knutna till livsmedelsindustrin, t ex foderproducenter, tillverkare av maskiner och förpackningar och transportföretag. 

FSSC 22000 

De stora europeiska dagligvarukedjorna kräver idag att deras leverantörer är certifierade enligt en standard som är godkänd av GFSI (Global Food Safety Initiative). FSSC 22000 är en GFSIgodkänd ledningssystemsstandard och är därmed ett alternativ till BRC och IFS. FSSC bygger på ISO 22000 och riktar sig förutom till rena livsmedelsföretag till tillverkare av förpackningsmaterial, transportföretag och restaurang och catering.

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk