Svensk Standard för livsmedelshantering i butik

Genom att certifieras enligt Svensk Standard för livsmedelshandel i butik visar er butik att ni tar livsmedelssäkerheten på allvar.

”Svensk standard för livsmedelshantering i butik” har tagits fram av branschföreningen Svensk Daligvaruhandel i samarbete med ett antal stora aktörer inom dagligvaruhandeln. Standarden bygger på de av Livsmedelsverket godkända branschriktlinjerna ”Säker mat i din butik” och ställer höga krav på bland annat egenkontrollprogram enligt HACCP, utbildning av personal, hygien samt förpackning och märkning.

Branschriktlinjerna är i sin tur baserade på ett antal EU-förordningar och föreskrifter från Livsmedelsverket som reglerar bland annat livsmedelshygien, spårbarhet och ursprungsmärkning.

Med en certifiering enligt ”Svensk standard för livsmedelshantering i butik får butiken ett oberoende kvitto på att den lever upp till tuffa myndighetskrav på livsmedelssäkerhet och kvalitet.

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk