Livsmedel

Certifiering och analys för hela livsmedelskedjan.

Oavsett var i livsmedelskedjan ert företag befinner sig kan Intertek hjälpa er att säkerställa att livsmedlet har producerats, förädlats, hanterats, förpackats, distribuerats och transporterats i enlighet med internationella och svenska standarder samt god praxis.

Med tjänster som analys, rådgivning, märkningsgranskning och certifiering enligt svensk och internationell lagstiftning, standarder och program erbjuder Intertek en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och material i kontakt med livsmedel.

Varje år gör Intertek 60 000 leverantörsrevisioner globalt. Det gör oss till en av världens största aktörer inom området och ger våra kunder unika möjligheter till benchmarking mot företag över hela världen.

 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk