BRC Global Standards

Internationellt godkänd standard för företag inom livsmedelsförädling.

BRC Food (British Retail Consortium Food Safety Standard) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI). 

Ursprungligen användes BRC till största delen för att säkerställa produktionen av egna varumärken (EMV) till detaljhandeln, men idag är den en konkurrensfördel för både processindustri och förädlare som levererar till detaljhandeln. Många av de stora svenska livsmedelskedjorna efterfrågar idag en certifiering enligt BRC. 

Förutom BRC Food är Intertek ackrediterade för certifiering enligt:  

  • BRC Global Standard – Packaging, IoP 
  • BRC Global Standard – Storage & Distribution 
  • BRC Global Standard – Consumer Products
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Livsmedel och Lantbruk