Certifiering och märkning av produkter

Genom att certifiera och märka era produkter visar ni både myndigheter och konsumenter världen över att ni lever upp till deras krav på säkerhet och kvalitet.

Intertek är världsledande inom provning och certifiering av produkter. En certifiering från oss är ett kvitto på säkerhet och kvalitet och öppnar dörrarna till världens marknader. 

Vi utfärdar fler CB-certifikat än något annan National Certification Body i världen och vi är anmält organ/ Notified Body (Nr 0413) för följande EU-direktiv: EMC-direktivet, Radiodirektivet och det Medicintekniska produktdirektivet. 

För den som ska exportera till Mellanösterna är Intertek Notified Body både för lågspänningsprodukter i enlighet med Gulfmärkningsprogrammet (G-märket) och för Förenade Arabemiratens ECAS-program.

Vi erbjuder även en omfattande rådgivning kring certifieringskrav för olika marknader samt handläggning av ansökningar, registrering och certifiering.

 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00