Skeppningscertifikat

Snabb och smidig hantering av skeppningscertifikat för ett stort antal länder.

Conformity Assessment Programs

I vissa länder, främst i Mellanöstern och Afrika, har myndigheterna valt att outsourca införselkontrollen av varor till en oberoende tredje part. Genom ett så kallat Conformity Assessment-program (CAP) fungerar den oberoende aktören som myndighetens förlängda arm och bistår med granskning av dokument och inspektioner av produkter innan de kan släppas in på marknaden.

För ett företag som ska exportera till något av dessa länder innebär programmen ett antal regler och krav som måste uppfyllas innan deras produkter kan tullas in i landet. Exakt vilka produkter som omfattas och hur regelverket ser ut skiljer sig från land till land, men vanligtvis handlar det om att varje skeppning måste åtföljas av ett Certificate of Conformity (CoC) som visar att produkterna uppfyller landets regelverk och lokala, regionala eller internationella produktstandarder vad gäller produktsäkerhet och hållbarhet. Detta Certificate of Conformity är ett obligatoriskt dokument som ska uppvisas vid förtullning av sändningen. I CoC-processen ingår också alltid en inspektion av skeppningen i exportlandet.

Att inte följa kraven i ett Conformity Assessment Program på ett korrekt sätt kan medföra kännbara konsekvenser: dryga böter och/eller att godset hålls kvar i hamnen, skeppas tillbaka eller till och med förstörs, allt på exportörens bekostnad.

Intertek arbetar med Conformity Assessment Programs för Algeriet, Armenien, Belarus, Botswana, Kamerun, Förenade Arabemiraten, Egypten, Etiopien, Gabon, Ghana, Irak, Elfenbenskusten, Kazakstan, Kurdistan, Kuwait, Marocko, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Tanzania och Uganda. Vi har arbetat med den här typen av program längre än någon annan aktör på marknaden och har hittills utfärdat över 2 miljoner certifikat.

Intertek FastTek - för företag som skeppar stora volymer

Skeppar ni stora volymer till länder med Conformity Assessment Programs? Då är vårt FastTek-program rätt för er. När ni väljer FastTek optimerar vi certifieringsprocessen i alla våra Conformity Assessment Programs genom att samla in och granska dokumentation och registrera er produkt vid ett enda tillfälle i stället för inför varje skeppning. På så sätt kan vi minska behovet av provning och inspektioner och erbjuda en snabbare CoC-hantering vid efterföljande skeppningar.

KONTAKTA OSS OM FASTTEK

Pre-Shipment Inspection (PSI)

Intertek genomför Pre-Shipment Inspections och utfärdar de skeppningscertifikat som krävs för import av vissa varuslag i vissa länder.

Så här fungerar det

  1. Interteks inspektörer inspekterar fysiskt varorna i avsändarlandet innan de skeppas.
  2. Intertek går igenom fakturor och andra dokument och ger exportören en korrekt värdering och varukod. Dessa, i kombination med mottagarlandets publicerade tullsatser, används för beräkna den tull och de skatter som ska betalas.
  3. Intertek utfärdar ett certifikat till importören. Certifikatet används för att styrka att full tull har betalats innan varorna tullklareras.
  4. Den faktiska tull som betalats jämförs med Interteks certifikat och eventuella brister kan undersökas och korrigeras.

Detta förfarande har flera fördelar för de länder som implementerar det:

  • Pre-Shipment Inspections (PSI) maximerar uppbörd av tull. Genom att tulltaxeringen görs i exportlandet har importörerna ingen möjlighet att utöva påtryckningar på tullen för att få lägre tullsatser. 
  • Den internationella handeln förenklas: Ineffektiv tullhantering och det faktum att importörer inte alltid följer reglerna för import kan sinka handeln. Eftersom fysiska inspektioner och dokumentgranskning sker innan varorna skeppas gör certifikatet från Intertek att tullklareringen går snabbt och smidigt.
  • Genom att varorna inspekteras i avsändarlandet minskar Interteks PSI-program väsentligt illegal import, t ex av radioaktivt avfall.

Intertek arbetar med Pre Shipment Inspection-program i följande länder: Bangladesh, Libyen, Mexiko, Ecuador och Filipinerna 

 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00