UKCA och UK(NI)-märkning för Storbritannien och Nordirland

Storbritanniens nya märken gäller för i stort sett samma produkter som CE-märkning.

UPPDATERING AUGUSTI 2023 - CE-märkning erkänns efter 31 december 2024

Den 1 augusti 2023 meddelande Storbritanniens regering sin avsikt att fortsätta erkänna CE-märket för de flesta produkter som placeras på den brittiska marknaden även efter tidigare kommunicerat slutdatum 31 december 2024. Förlängningen gäller på obestämd tid och omfattar totalt 18 förordningar under affärs- och handelsdepartementet (Department for Business and Trade), bland dem förordningarna för EMC, radioutrustning, maskiner och lågspänningsprodukter.  

Läs mer här

------- 

Från och med 1 januari 2021 gäller inte längre CE-märket för nya produkter som ska säljas i Storbritannien (England, Skottland och Wales). I stället ska vara märkta med UKCA-märket. För produkter som redan finns på marknaden kan CE-märket fortfarande användas. 

Precis som för CE-märkning gäller för många UKCA-märkta produkter självdeklaration.

För produkter som kräver tredjepartscertifiering måste den för UKCA-märkning göras av ett anmält organ baserat i Storbritannien, en UK approved body. Tredjepartscertifiering av en UK body accepteras dock inte inom EU, så en sådan produkt som ska säljas på båda marknaderna måste även certifieras av en notified body inom EU och förses med både CE- och UKCA-märkning.

I Nordirland gäller speciella regler. Här krävs i stället UK(NI)- eller CE-märkning. 

Dessutom gäller speciella övergångsregler för ett antal produktgrupper, bland annat medicintekniska produkter och byggprodukter. 

Hur Intertek kan hjälpa till

Rådgivning  

Våra experter kan stötta ert företag med rådgivning kring Brexit, UKCA-märkning och hur ni så effektivt som möjligt hanterar fortsatt compliance och marknadtillträde för era produkter, både i EU och Storbritannien. 

 

Notified bodies i EU och Storbritannien 

Intertek har ett stort nätverk av notified bodies i EU och i Storbritannien för de produkter som behöver det. 

 

Notified bodies inom EU

ATEX Directive

Gas Appliances Regulation

Boiler Efficiency Directive

EMC Directive

Radio Equipment Directive

Outdoor Noise Directive

Machinery Directive

Life Safety & Security (CPR)

Building Construction Products (CPR)

Personal Protective Equipment (PPE) Regulation

Toys Directive

Medical Devices Regulation

Pressure Equipment Directive

UK Approved bodies

ATEX Regulation

Gas Appliances Regulation

Boiler Efficiency Regulation

EMC Regulation

Radio Equipment Regulation

Outdoor Noise Regulation

Machinery Regulation

Life Safety & Security (CPR)

Building Construction Products (CPR)

Personal Protective Equipment (PPE) Regulation

Toys Regulation

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00