Ta pulsen på era processer med en gap-analys

Vill ni ta reda på om era processer verkligen är effektiva? Eller om ni är redo för en certifiering? Med en gap-analys får ni en tydlig bild av var ni kan bli bättre.

Det är era mål och behov som styr vilken sorts gap-analys som ska göras. Resultatet sammanställs i en överskådlig rapport, vilken ger er en tydlig bild av er organisations styrkor, svagheter och nödvändiga förbättringsåtgärder. Vi har märkt en ökad efterfrågan av gap-analyser inom flera olika områden.

Några exempel på efterfrågade gap-analyser är att ta reda på:

• Är ni redo för en certifiering eller en ny standardversion, t ex ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö), ISO 45001 (Arbetsmiljö), ISO 27001 (Informationssäkerhet), ISO 37001 (Anti-korruption) eller FSSC 22000 (Livsmedelssäkerhet)?

• Är ert befintliga ledningssystem redo att integreras med nya ISO-certifieringar?

• Har ni utmaningar inom en specifik affärsprocess och vill identifiera förbättringsåtgärder? 

Det finns många fördelar att göra en gap-analys med Intertek. Våra revisorer är redan väl insatta i de nya standardutgåvorna och har stor erfarenhet av gap-analyser, revisioner och certifiering. En annan fördel är att Interteks revisorer alltid får höga betyg i våra löpande kundundersökningar vad gäller branscherfarenhet och kunskapsnivå.

Kundcase: Gap-analys, Telia Company

Det är alltid kundens mål och behov som styr vilken sorts gap-analys vi ska utföra. Här berättar Telia Companys ISO & Change Manager Anna Lundgren hur de arbetar med gap-analys.

Upplägg

"Telia Company har under ca ett halvår haft avstämningar med Intertek ett par gånger per månad för att stämma av vårt angreppssätt gällande införandet av en ny standard. Syftet med mötena har varit att säkra att vi ”är på rätt spår”, dvs. minska risken för att vi skulle misstolka innebörden av standardkraven. Inför varje möte har vi samlat ihop några frågor och områden som vi har meddelat Intertek innan mötet. Avstämningsmötena har varit ca en timme per tillfälle och vid dessa tillfällen har vårt interna core-team haft möjligheten att ställa frågor om vårt tänkta eller påbörjade arbetssätt."  

Om innehållet 
"Våra möten med Intertek kan mer ses som en bekräftelse för vårt projektteam att vårt arbetssätt fungerar. Upplägget med mötena har skapat en trygghet och självsäkerhet i projektteamet, som har gjort att vi har kunnat arbeta framåt, mot certifiering. Interteks representanter har varit mycket professionella vid varje mötestillfälle. Inte någon gång har vi uppfattat att mötena har haft en rådgivande karaktär, dvs vi har absolut inte varit i gränslandet där Interteks opartiskhet kan ifrågasättas." 

Kontakta oss gärna om en gap-analys

Vill ni ta pulsen på era processer och är intresserade av att veta mer om hur en gap-analys kan hjälpa er? Klicka här så kontaktar vi dig. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00