Ledningssystem för IT-tjänster ISO 20000

Organisationers IT – infrastruktur, system och informationstillgångar är en alltmer kritisk strategisk tillgång för alla verksamheter. För att det ska fungera optimalt måste även stödprocesser och ledningssystem finnas på plats. En certifiering enligt ISO 20000 underlättar tillämpningen av ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) och hjälper leverantörer av IT-tjänster att öka kvaliteten i leveransen, både till interna och externa kunder.

ISO 20000 är den första internationella standarden för planering, styrning och kontroll av IT-tjänster (IT Service Management). Den riktar sig till organisationer som levererar IT-tjänster, t ex infrastruktur eller applikationssupport, externt och internt och ger både en övergripande struktur och konkreta verktyg för att ständigt förbättra tjänsteleveransen. Standarden är dessutom anpassad till och helt kompatibel med ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och underlättar avsevärt tillämpningen av denna. Med en ISO 20000-certifiering får ni de rätta verktygen att hantera era IT-tjänster på ett korrekt och effektivt sätt.

För organisationer som upphandlar IT-tjänster är ISO 20000 ett utmärkt stöd för att utvärdera leverantörer. Den anger tydliga krav som ska ställas på en tjänsteleverantör för att skapa nytta både för kunden och för tjänsteleverantören. Den som väljer en certifierad leverantör kan vara trygg i att den leverantören arbetar aktivt med att ständigt förbättra sin verksamhet och sin leverans.

Fördelar med certifiering enligt ISO 20000-1

  

  • Ni får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt kvalitetssäkra och förbättra leverans av IT-tjänster.
  • Ni får ett systematiserat processbaserat arbetssätt för att ständigt kvalitetssäkra och förbättra leverans av IT-tjänster.
  • Ni undviker hemmablindhet med våra mycket erfarna revisorer.
  • ISO 20000 innehåller även åtgärder för att undvika överträdelser av lagar, författningar och avtalsförpliktelser.
  • Det är en internationell erkänd standard.
  • Det ökar ert förtroende och stärker ert varumärke hos kunder och intressenter.  

Integrerade revisioner
Om ni är intresserade av att certifiera er verksamhet enligt olika certifieringar rekommenderar vi integrerade revisioner för att er organisation ska bli framgångsrik och kostnadseffektiv. Vårt arbetssätt med integrerade revisioner innebär att vi tittar på era processer i alla certifierade områden samtidigt. När olika mål sammanförs ser man tydligt kopplingarna och hur de relaterar till varandra vilket utvecklar er verksamhet. Nyckeln till en lyckad integrerad certifiering är att alltid sätta högsta ledningen i förarsätet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00