GMP-revision för tillverkare av kosmetiska produkter (ISO 22716)

ISO 22716 är GMP-riktlinjer (Good Manufacturing Practices) för kosmetikabranschen. Certifiering enligt ISO 22716 innebär att ni kan att garantera kvalitet och säkerhet genom hela leverantörskedjan.

Från och med den 11 juli 2013 kräver EU:s nya förordning (EG) nr. 1223/2009 att kosmetiska produkter ska tillverkas enligt god tillverkningssed. Som tillverkare av kosmetiska produkter behöver ni leva upp till dessa krav för att säkerställa att era produkter beviljas marknadsgodkännande. 

Ett sätt att visa överensstämmelse med god tillverkningssed är att implementera den internationella standarden ISO 22716:2007. I denna standard införs ett ledningssystem som hjälper er att dokumentera och styra tillverkning, kontroll, lagring och transport av kosmetiska produkter. Standarden får ni tillgång till praktiska metoder för att hantera de olika faktorerna som kan påverka produktkvaliteten.

Intertek har 20 års erfarenhet inom hälso- och skönhetsbranschen och har hög kompetens inom tillverkningsprocesser och god tillverkningssed för tillverkare av kosmetika. Med vårt globala nätverk av revisorer erbjuder vi en fullständig lösning för efterlevnad av ISO 22716. Här ingår granskning och certifiering, gap-analys, utbildning, e-learningverktyg, kliniska prövningar, forskningsstudier, säkerhetsutvärderingar, kvalitetssäkring av råvaror, produktkontroller, kontroll av förbjudna substanser och leverantörsgranskningar. Med en certifiering enligt ISO 22716 kan ni alltid leva upp till kvalitet och säkerhetskrav och göra ständiga förbättringar. 

Intertek kan också kombinera en ISO 22716-granskning med andra standarder såsom ISO 9001 och ISO 14001 för en effektivare revisionsprocess. 

+ 46 8 750 00 00
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Revision och ISO-certifiering