Certifiering mot korruption – ISO 37001

Förebygg, upptäck och hantera korruption

ISO 37001 ger alla organisationer, stora som små, ett verktyg för att förebygga, upptäcka och hantera korruption, både i den egna verksamheten och hos underleverantörer världen över. Standarden omfattar åtgärder och kontrollfunktioner som motsvarar global “good practice” för förebyggande av mutor och reflekterar kraven i ledande internationell lagstiftning (FCPA, UKBA), men också den svenska mutbrottslagstiftningen Näringslivskoden. 

Genom att certifiera sig mot ISO 37001 visar organisationen att man tar arbetet med att förebygga korruption på allvar. 

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00