ISO 39001 – certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

En certifiering av ledningssystemet för vägtrafiksäkerhet har många fördelar. Det intygar att er organisation kontinuerligt arbetar med att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som ni uppfyller era intressenters olika krav inom området och får en ökad konkurrensfördel.

ISO 39001-certifiering gör att er organisation kan arbeta mer effektivt med vägtrafiksystemen med målet att minska skador och dödsfall orsakade av trafikolyckor.Certifiering enligt ISO 39001: 2012-standarden hjälper er organisation att implementera er organisations mål och handlingsplaner för trafiksäkerhetshantering inom er verksamhet. Intertek kan tillhandahålla de resurser och tjänster som krävs för att minska försäkring och driftskostnader samt stärka allmänhetens säkerhet genom att minimera trafikolyckor. 

Vilka kan certifieras enligt ISO 39001?
Vägtrafiksäkerhet berör inte bara vägbyggare, transportörer och fordonstillverkare utan alla organisationer som kan påverka och/eller påverkas av trafiksäkerheten. Den internationella standarden ISO 39001:2012 kan användas för alla som har någon anknytning till vägtrafiksäkerhet både privata och offentliga inom t.ex. åkerier, myndigheter, taxiföretag eller till och med ett köpcentrum som har en massa trafik och parkeringsplatser. 

Certifiering av ledningssystemet för trafiksäkerhet
En organisation som vill certifiera enligt ISO 39001 behöver anlita ett ackrediterat certifieringsbolag som Intertek som löpande granskar organisationens ledningssystem för trafiksäkerhet. 

I standardens krav ingår exempelvis:

  • En policy för vägtrafiksäkerhet, mål och handlingsplaner.
  • Att kartlägga vilken roll man har i vägtrafiken, vilka fordon som används, hur vägarna är, vilken säkerhetsutrustning som finns i fordonen och hur lasten säkras.
  • En en styrning för att kunna uppfylla lagar, krav och för att ständigt förbättra vägtrafiksäkerheten.
  • Att mäta antalet olyckor och incidenter organisationen har varit inblandad i. Intern revision och ledningens genomgång är också delar som ska genomföras.

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet kan enkelt samverka med övriga ledningssystem som exempelvis kvalitetsledning (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001) eftersom den uppbyggd enligt den nya strukturen high level structure.  

 
+ 46 8 750 00 00
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00