ISO 45001 - arbetsmiljöcertifiering

Ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö visar att organisationen tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

Ett certifierat verksamhetssystem ger tydlighet och struktur på arbetsmiljöarbetet och hjälper organisationen att styra utifrån lagar, risker och möjligheter. Allt för att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001 med Intertek: 

  • ökar engagemang, trivsel och effektivitet på arbetsplatsen.
  • visar för kunder, potentiella anställda och samhället i stort att organisationen tar sitt arbetsmiljöarbete på allvar.
  • minskar kostnaderna för sjukfrånvaro och produktionsbortfall.
  • säkerställer att både företagsledningen och medarbetarna tar en aktiv roll i organisationens arbetsmiljöarbete.
  • säkerställer en systematisk riskhantering som förebygger hälsoproblem, sjukdomar och olyckor.
  • en årlig granskning av organisationens ledningssystem bidrar till utveckling av verksamheten.
  • intygar att organisationen följer den svenska arbetsmiljölagstiftningen (AFS) och gör den bättre rustad att hantera nyheter i lagar och regelverk.
  • Intertek är ett ackrediterad certifieringsbolag med lång erfarenhet inom revision och certifiering.
  • Våra kundfokuserade revisor utgår från era mål och delar med sig av best praxis och branschtrender.
  • Ni får de verktyg som behövs för att styra processer till förbättrade resultat, systematiska förbättringar, riskminimering, ökad konkurrenskraft.

Integrerade revisioner
Om ni är intresserade av att certifiera er verksamhet enligt olika certifieringar rekommenderar vi integrerade revisioner för att er organisation ska bli framgångsrik och kostnadseffektiv. Vårt arbetssätt med integrerade revisioner innebär att vi tittar på era processer i alla certifierade områden samtidigt. När olika mål sammanförs ser man tydligt kopplingarna och hur de relaterar till varandra vilket utvecklar er verksamhet. Nyckeln till en lyckad integrerad certifiering är att alltid sätta högsta ledningen i förarsätet.  

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00