ISO 9001-revision och certifiering

Intertek är ett ledande certifieringsorgan med lång erfarenhet av revision och certifiering enligt ISO 9001. Våra erfarna revisorer utgår från er organisations mål och skapar förutsättningar för effektivitet och konkurrenskraft.

Årliga ISO 9001-revisioner och certifiering enligt ISO 9001 ger er verktygen för att skapa en effektiv organisation med enhetliga strukturerade processer för att ständigt utveckla kvalitetsarbetet.  

Fördelar med ISO 9001-certifiering: 

  • Den hjälper er att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer i verksamheten.
  • Den bidrar till kontinuerligt förbättringsarbete och får er att upptäcka nya styrkor i organisationen som ökar konkurrenskraften.
  • Den hjälper er att fokusera på det som är viktigt, vilket spar både tid och pengar.
  • Ni får ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering. 
  • En kvalitetssatsning stärker varumärket. 
  • Ni får ett gemensamt språk med kunder, leverantörer och intressenter som är certifierade enligt ISO 9001.
  • Den visar att ni fokuserar på beslut och att åtgärder genomförts inom kvalitetsområdet.
  • Nya kunder som fokuserar på kvalitet kommer att se möjligheter med er.

Integrerade revisioner 

Om ni planerar att certifiera er enligt flera olika ISO-standarder rekommenderar vi integrerade revisioner. Integrerade revisioner innebär att vi tittar på era processer i alla certifierade områden samtidigt. När olika mål sammanförs ser man tydligt kopplingarna och hur de relaterar till varandra, vilket är kostnadseffektivt samtidigt som det utvecklar verksamheten. 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00