Revision och certifiering av ledningssystem

Intertek erbjuder ett stort utbud av oberoende revisions- och certifiering för att förbättra kvalitet, hållbarhet, säkerhet och effektivitet. En oberoende ISO-certifiering av affärsprocesserna ger ökad trovärdighet och stärkt varumärke – lokalt och globalt.

Vi hjälper er med kvalitetssäkring, riskminimering och ständiga förbättringar genom hela kedjan från råvara till slutkund. Med Intertek får ni en långsiktig revisions- och certifieringspartner med mångårig erfarenhet och hög kompetens. Vi certifierar ledningssystem enligt både de stora generella ISO-standarderna och ett flertal branschspecifika standarder. Vill ni granska enskilda processer eller områden, kan våra revisorer göra en oberoende revision mot era egna krav.

Våra kundfokuserade revisorer har mångårig erfarenhet och hög kompetens och får alltid höga betyg i kundundersökningar. Under revisionerna utgår våra revisorer från era mål och fokusområden och ger er förutsättningar för en mer effektiv styrning av era processer för systematiska förbättringar och minskade risker. En annan fördel är att ni möter både externa och interna förväntningar och ökar er trovärdighet.

Om ni planerar att certifiera er enligt flera olika ISO-standarder rekommenderar vi integrerade revisioner. Integrerade revisioner innebär att vi tittar på era processer i alla certifierade områden samtidigt. När olika mål sammanförs ser man tydligt kopplingarna och hur de relaterar till varandra, vilket är kostnadseffektivt samtidigt som det utvecklar verksamheten. 

Inom revision och certifiering av ledningssystem erbjuder vi följande tjänster