Revision och certifiering av ledningssystem

Plocka fram organisationens dolda styrkor och vässa processerna.

I alla verksamheter finns det hål som slukar både effektivitet och pengar. Att täppa igen dessa hål ställer höga krav på rutiner och processer. När ni certifierar era ledningssystem får ni varje år en genomlysning av verksamheten som hittar hålen och säkerställer kontinuerlig förbättring av era processer och arbetssätt.

Våra trevliga och engagerade revisorer har oöverträffad erfarenhet av de flesta branscher och är experter på att hjälpa företag identifiera förbättringsområden och ta fram dolda styrkor i organisationen. Genom att vi alltid anpassar revisionerna till er verksamhet ger våra revisioner insikter som hjälper er att utveckla affären, uppnå era mål och stå väl rustade för framtida utmaningar.

Intertek erbjuder ett stort utbud av oberoende revisions- och certifieringstjänster, enligt de stora generella ISO-standarderna, branschspecifika standarder och oackrediterade revisionsprogram. Planerar ni att certifiera er enligt flera olika standarder samordnar vi revisionerna och tittar på era processer i alla certifierade områden vid samma revisionstillfälle – effektivt och ofta extra utvecklande!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00