Material i kontakt med livsmedel

Intertek erbjuder rådgivning, utbildning och praktisk hjälp för företag som behöver hantera de särskilda krav som gäller för material som kommer i kontakt med livsmedel, så kallat ”Food Contact Material” (FCM).

Det företag som tillverkar, importerar eller distribuerar material eller produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel måste vara medveten om de särskilda regler som gäller inom EU och övriga världen, i syfte att garantera säkerheten och undvika förändringar i livsmedlets sammansättning, lukt eller smak.

Inom EU regleras material avsedda att komma i kontakt med livsmedel av ramförordning (EG)1935/2004. Den gäller för alla typer av material som kommer i kontakt med livsmedel och sätter upp ett ramverk av generella krav, bland annat på spårbarhet hos materialen från produktion till tillträde på marknaden, samt att god tillverkningsed tillämpas.

Utöver ramförordningen finns för vissa enskilda produkter och ämnen  (t ex plast, återvunnen plast och keramik) givna författningar.

 
  • Processer för chemical compliance (efterlevnad av nationell och internationell kemikalielagstiftning)
  • Metodutveckling för kemisk analys
  • Framtagning av skräddarsydda testingprogram
  • Toxikologisk utvärdering av substanser
  • NIAS-studier (non intentionally added substances)
  • Notifiering av nya substanser
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00