Material i kontakt med livsmedel (FCM)

Regler och krav för material som kommer i kontakt med livsmedel kan vara en riktig djungel. Vi hjälper dig hitta bästa vägen genom den.

“Food contact materials” (FCM:s), eller kontaktmaterial, är material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel, till exempel vid produktion, förvaring eller tillagning. Exempel på den här typen av material och produkter är förpackningar, utrustning för tillverkning av livsmedel och köksredskap.

Av förklarliga skäl är säkerheten hos den här typen av produkter viktig. En förpackning får till exempel inte föra över giftiga ämnen till det livsmedel som lagras i den. Därför har många länder världen över infört strikta regelverk kring material just kontaktmaterial.

Interteks team med experter på kontaktmaterial står redo att hjälpa er att följa de regler som gäller för era produkter, så att ni snabbt och kostnadseffektivt kan lansera på en ny marknad, introducera en helt ny produkt eller anpassa er till förändringar i befintliga bestämmelser. Under tiden kan ni lägga fullt fokus på att designa och tillverka en hållbar och säker produkt.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • rådgivning om regulatoriska krav för era kontaktmaterial och produkter
  • framtagning av strategi för regelefterlevnad samt utformning och optimering av lämpliga testprotokoll
  • genomförande av relevanta analyser och tester
  • att visa att er tillverkningsprocess uppfyller reglerna för god tillverkningssed (GMP)
  • ansökningar till EFSA, FDA och många andra länders myndigheter enligt gällande regelverk 

 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00