Elektrisk kalibrering

Intertek är specialiserade på spårbar och ackrediterad kalibrering för de flesta elektriska mätinstrument inom DC/LF och kan hjälpa dig med t ex.

 • Multimetrar
 • Oscilloskop, ScopeMeter och probar
 • Wattmetrar och effektanalysatorer
 • Generatorer och kraftaggregat
 • Installationstestare, spänningsprovare
 • Meggrar, isolationstestare 
 • Volt- och Ampere metrar
 • Spänning- och strömtänger
 • Tid- och frekvensräknare
 • Tachometrar
 • Reläprovutrustning

Hur ofta behöver elektriska mätinstrument kalibreras?

Alla mätinstrument driver och förändras över tid av olika anledningar. Elektronik åldras, korrektioner förloras när minneskretsar slutar fungera, miljöaspekter som damm, smuts, temperatur och fuktighet påverkar, överbelastningar och transienter kan uppträda, precis som glapp och intermittenta fel. Sen får man inte heller glömma bort den mänskliga faktorn, den som mäter kan också göra fel.

Regelbunden kalibrering är nödvändig för att ta kontroll över osäkerheten över tid och kompensera för felkällorna. Med regelbunden spårbar kalibrering vet man som användare alltid ”var man har sitt instrument” och att den mätning som utförs är rätt och har varit tillförlitlig.

Hur ofta ska man kalibrera? Det enkla svaret är att det beror på. En god tumregel och rekommendation är varje år för elektriska, elektroniska och mekaniska testinstrument.

Faktorer som också spelar in är vilken typ av instrument det är, hur det används, förvaras och transporteras och vilken typ av yttre påverkan det kan ha utsatts för.

Vägledning finns i olika standarder och riktlinjer från internationella organisationer som arbetar professionellt med standardiseringen kring provning, mätning och kalibrering, exempelvis: 

 • IECEE Committee of testing laboratories (CTL) operational document  – IECEE-OD5011 Ed. 1.0
 • NCSL recommended practice RP-1 2010 Calibration Intervals
 • ILAC-G24 2007, Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments.
 • LVD – Low Voltage Directive: "Factory Inspection Procedure: shall be calibrated or verified on a regular basis, preferably once per year, depending on usage and the results of previous calibration/verification."
Ev. utökning av kalibreringsintervall bör endast ske med hänsyn till användning och kännedom om drift och historik. 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00