Kalibrering av längd och geometri

Intertek kan hjälpa dig med kalibrering av mätinstrument och mätdon för längd och geometri inom många olika tillämpningsområden.

Intertek kalibrerar bland annat följande mätdon och referensmått: 

 • Passbitar i stål och hårdmetall
 • Kontrollmått
 • Måttsatser
 • Parallellmått
 • Bladmått
 • Inställningsmått och tolkar
 • Inställningsdon
 • Gängtolkar
 • Hjulflänsar
 • Skänklar
 • Skjutmått och mikrometrar
 • Skarvdelar
 • Analoga och digitala mätur
 • Vippindikatorer
 • Hålindikatorer
 • Skikttjockleksmätare
 • Planskivor
 • m.m.

Med kalibrerade mätdon säkerställs toleransgränser och kvalitetskrav

Kraven på noggrannhet och tillförlitlighet har ökat markant de senaste åren. Kvalitetsstandarden ISO 9001 vars första utgåva publicerades redan 1987 ställer krav på att i de fall det är nödvändigt att säkerställa korrekta mätresultat ska utrustningen vara kalibrerad. Sedan dess har utvecklingen fortsatt att drivas framåt med krav på effektivitet, snävare toleranskontroll, energibesparingar och inte minst säkerhet. 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00