Kalibrering av temperatur och fukt (RH)

Intertek kan hjälpa dig med kalibrering av mätsystem, referenser, instrument och givare för både temperatur och luftfuktighet (RH).

Vi kalibrerar bland annat följande instrument 

 • digitala och analoga termometrar
 • dataloggrar
 • IR-termometrar och värmekameror
 • temperaturtransmittrar
 • termoelementgivare
 • Resistansgivare
 • fuktgivare
 • torrblocksugnar
 • temperaturbad
 • referensinstrument
 • temperatur kalibratorer
 • simulatorer
 • m.m.

Visste du att temperatur är den storhet som vi mäter allra mest? Den är viktig både för vårt klimat och miljön och har en framträdande roll i de flesta industriella och kommersiella processer. Exempelvis inom läkemedels- och livsmedelsindustri för sterilisering och förvaring, inom VVS och byggnad, el- och energi, apparater och maskiner, värmebehandling vid tillverkning och metallbearbetning etc. 

Kalibrering med spårbarhet vid kontroll, styrning och mätning av temperatur innebär att ett mätvärde kan spåras tillbaka hela vägen till en nationell/internationell normal – en referenspunkt – via en obruten kedja av jämförelser mot lämpliga normaler. Vid jämförelsen bestäms hur mycket mätvärdet avviker från referensen.

 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00