Kalibrering av momentnycklar

1 av 5 momentnycklar drar med fel moment!

Varje år kalibrerar vi på Intertek tusentals momentnycklar åt våra kunder. Genom åren har vi märkt att just dessa verktyg sticker ut i felstatistiken. Hela 20-25% av alla genomförda kalibreringar leder till avvikelser som medför justering, reparation eller i värsta fall skrotning. Förutom att detta kostar företagen pengar i reparation, justering  eller nyinköp riskerar man att föreskrivet moment har utförts felaktigt. Vilket i sin tur kan leda till dyra återkallelser och till och med påverka personsäkerheten. 

Vad kan du själv göra åt detta?

Utöver regelbunden kalibrering finns en hel del du själv kan göra för att minimera riskerna och få ditt momentverktyg att prestera korrekt över tid. En bra förebyggande åtgärd är att dagligen utföra egenkontroll, om möjligt mot en momentprovare. Vid minsta tecken på felvisning bör verktyget omgående tas ur produktion för kalibrering. 

Ha även som rutin att alltid kontrollera, alternativt kalibrera, en momentnyckel som tappats eller hanterats ovarsamt. Finns det återkommande problem med avvikelser bör en noggrannare översyn av kalibreringsintervallet ske. Man bör också lokalisera var momentnycklarna används och av vem för att utesluta en eventuell felanvändning.

Några generella tips vid användning av en momentnyckel  

  • Motionera nyckeln minst tre gånger innan den används, om möjligt hela vägen upp till maxmoment.
  • Hantera verktyget med någorlunda försiktighet, dvs undvik att tappa det i golvet eller använda det som hammare eller liknande. Ett felaktigt använt eller tappat momentverktyg bör omgående tas ur bruk och lämnas in för en ny kalibrering.
  • Använd inte rör som förlängare om användaren inte orkar dra till önskat moment. Använd i stället hellre en momentnyckel med ett längre skaft.
  • Lämna inte momentnycklar belastade när de inte används.
  • Undvik stora temperaturskillnader.
  • Håll nycklarna rena så att olja, grus och annat skräp inte kommer in i mekanismen.
  • Dra med jämn kraft hela vägen till det önskade momentet.
  • Överdra aldrig inställt moment och dra enbart åt det håll momentnyckeln är tillverkad för.
  • Försök aldrig själv att reparera eller justera om du inte har tillräcklig kunskap. 

Vi på Intertek finns här för att hjälpa dig med kalibrering, reparation och justering av dina momentnycklar. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor!

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00