Kalibrering av klämtänger

Varje år kalibrerar vårt kalibreringslaboratorium i Västerås ungefär 2000 pressverktyg och klämtänger- allt från små handverktyg till stora stationära pressar.

En billig klämtång för att foga samman kablar och kabelskor kan köpas på vilket byggvaruhus som helst. Yrkesanvändarna däremot vet att detta är ett viktigt verktyg som måste hålla precisionen – igen och igen. Om en kabelsko inte förbinds ordentligt med kabeln leds inte strömmen vidare som den ska. I värsta fall leder det till bristande elsäkerhet, i bästa fall till el-förluster som i sin tur innebär ökade energikostnader för användaren.

Verktygen, framförallt handhållna tänger, utsätts i den dagliga användningen för stora påfrestningar. De används frekvent, hanteras ofta ovarsamt, transporteras hit och dit och utsätts för kyla, värme och fukt. Allt detta påverkar verktygens funktion och därför måste de kalibreras regelbundet. Ett vanligt kalibreringsintervall är ett år, men många väljer att kalibrera ännu oftare just eftersom verktygen slits så hårt.

Så här går kalibreringen till

Det finns två gängse metoder. Den ena använder en så kallad tolk – en cylinder av en viss dimension som ska passa i det hål som bildas när tången kläms ihop. 

Den andra metoden, som vi rekommenderar även om vi kan utföra båda metoderna, testar egentligen förbandet (där kabeln och kabelskon sitter ihop) antingen enligt internationella standarder eller enligt kundens egna specifikationer. Det som specificeras i den standard vi arbetar efter är alltså hur mycket dragkraft förbandet som skapats med ett visst verktyg ska klara. Detta testas i en av de två dragprovmaskiner som finns på i labbet i Västerås – maskiner som klarar allt från riktigt små förband till kopparförband med en kabelarea på 400 mm2 och aluminium med en area på 700 mm2.

Maskinen drar helt enkelt i förbandet till det går sönder, antingen genom att kabeln glider ur kabelskon, att det blir ett brott i kabelskon där klämningen skett, eller att kabeln går av. Standarden specificerar ett gränsvärde för de olika felfallen, i dragkraft i Newton, och kommer man över det värdet fungerar verktyget som det ska. 

Vissa kunder pressar själva sina kablar och lämnar in till labbet för dragprov. Det är ett arbetssätt vi rekommenderar eftersom det också ger en indikation om hur operatören arbetar med verktyget. Det vanligaste är dock att kunden skickar in verktyget och att vi själva tillverkar proverna. För det ändamålet tillhandahåller labbet ett stort lager kabel och kabelskor av olika dimensioner och fabrikat. 

 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00