GS-märkning

GS-märket (GS – Geprüfte Sicherheit ) är ett väl ansett certifieringsmärke i Tyskland och resten av Europa och visar att produkten uppfyller högt ställda säkerhets- och kvalitetskrav.

Märket ägs av den tyska myndigheten ZLS och visar att en produkt certifierats av en oberoende tredje part i enlighet med europeiska och tyska nationella standarder samt specifika myndighetskrav ställda av ZLS. GS-märket är främst mycket uppskattat av konsumenter och tillverkare i Tyskland, men har har även högt anseende i resten av Europa. 

Alla elektriska, mekaniska och elektromekaniska produkter med GS-märket har provats i enlighet med den tyska lagstiiftningen GPSG, Geräte und Produktsichereheitsgesetz. GS-märket är ett licensierat märke från den tyska regeringen och kan endast utfärdas av ett ZLS-erkänt organ för säkerhetsprovning och certifiering av produkter.Intertek Deutschland GmbH är ett av de mest kända certifieringsorganen som utfärdar GS-certifikat för kunder i de asiatiska länderna. Ett GS-märke utfärdat av Intertek Deutschland GmbH har ett "Intertek" tryckt i text till vänster om GS-märket.

GS-märket utfärdas för en mängd olika produkter, exempelvis luftrenare, cd-spelare, hushållsprodukter, mätinstrument, belysningsarmatur, IT-utrustning och motordrivna verktyg. 

Intertek Semko AB är ett godkänt GS tredjeparts provningslaboratorium och GS-märket utfärdas av Intertek Deutschland GmbH på basis av Intertek Semko AB:s provningar. Fördelar med att GS-märka en produkt är bland annat att: 

 •  ni skyddar ert varumärke och undviker problem gällande ansvarsskyldighet, eftersom vi, som oberoende part, ser till att produkten möter rådande krav. En produkt som visar sig brista i säkerhet kan i värsta fall leda till återkallande.
 • ni ökar produktens värde då den motsvarar de högt ställda kraven på säkerhet – något ni har möjlighet att framhäva i såväl marknadsföring som prissättning gentemot era kunder. 
   
   
   
   
   
   
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00
   

  Certifiering av Produkter