Trådlös kommunikation (RED, FCC etc)

Världens marknader har olika krav för utrustning för trådlös kommunikation. Intertek hjälper er att testa att era produkter uppfyller dem alla.

Trådlös kommunikation inom EU – RED

För att få säljas inom EU måste en radioprodukt uppfylla kraven i Radiodirektivet RED (Radio Equipment Directive). Det handlar bland annat om effektiv användning av radiofrekvensutrymmet, EMC och elsäkerhet. Kraven uppfylls genom provning enligt harmoniserade standarder.  

Trådlös kommunikation för den nordamerikanska marknaden – FCC

USA och Kanada har egna standarder och krav på radiosändande produkter. 

Det motsvarar inte alltid det som gäller inom EU. Den amerikanska myndigheten som godkänner radiosändande produkter heter FCC, Federal Communications Commission. 

Intertek är ett de testhus som utnämnts till certifieringsorgan för telekommunikation, ett så kallat Telecommunication Certification Body (TCB). Att certifiera radiosändare via oss är både enklare och snabbare än att göra det via myndigheten FCC. Vår motsvarande certifieringsstatus i Kanada kallas för CB och där heter den godkännande myndigheten Industry Canada. 

Trådlös kommunikation för resten av världen 

I de flesta länder krävs ett typgodkännande för radiosändare och en provningsrapport från ett ackrediterat testhus. Vi hjälper er att ta reda på vilka krav som gäller för er produkt på den marknad ni valt och genomföra de provningar som behövs. 

Våra övriga tjänster inom trådlös kommunikation:

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00