Functional safety

Intertek erbjuder utvärdering av functional safety av både hård- och mjukvarusystem som en del i säkerhetsprovning av maskiner och som en del i säkerhetsprovning av hushållsprodukter och handverktyg där mjukvara hanterar säkerhetskritiska funktioner.

Enligt EU:s maskindirektiv är utvärdering av säkerhetsrelaterade delar i styrsystem (functional safety) ett krav. Som en del i verifieringen av en industrimaskin för överenstämmelse mot maskindirektivet utvärderar vi functional safety hos exempelvis nödstoppslingor och interlockkretsar enligt EN ISO 13849.

Även för hushållsprodukter och handverktyg som säkerhetsprovas enligt EN 60730-1 och EN 60335-1 ska functional safety utvärderas i de fall då mjukvara hanterar säkerhetskritiska funktioner. Om en sådan produkt ska certifieras, t ex enligt CB eller ETL, ingår alltså utvärdering av säkerhetsrelaterad mjukvara som en delmängd. Utvärdering av functional safety gäller också för en produkt som faller under IEC EN 60947-1 och ska användas i en säkerhetsrelaterad funktion.

 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00