Functional safety

Utvärdering, certifiering och märkning av functional safety enligt internationella standarder och Interteks eget Functional Safety (FS)-program.

Interteks experter på functional safety kan stötta i alla faser av produktutvecklingen. Från ritbord till produktlansering hjälper vi våra kunder att optimera sina säkerhetssystem och minska risker.

Intertek Functional Safety (FS) – certifieringsprogram och märkning för industrimaskiner och -robotar

Interteks Functional Safety-program erbjuder design-utvärdering, provning och certifiering så att tillverkare av industrimaskiner och -robotar kan visa överenstämmelse med regulatoriska krav inom functional safety. Programmet kombinerar internationella standarder som EC/EN 62061, ISO 13849, IEC 61508 och IEC 61511 med Interteks egenutvecklade Functional Safety-standard (INT/FS/2019) för att utvärdera och certifiera industrimaskiner och -robotar. Med sin modulära uppbyggnad kan programmet användas genom hela produktutvecklingsprocessen från koncept till produktion. 

MER INFORMATION OM PROGRAMMET

Utvärdering enligt EN ISO 13849 för överenstämmelse med EU:s maskindirektiv

Enligt EU:s maskindirektiv är utvärdering av säkerhetsrelaterade delar i styrsystem (functional safety) ett krav. Som en del i verifieringen av en industrimaskin för överenstämmelse mot maskindirektivet utvärderar vi functional safety hos exempelvis nödstoppslingor och interlockkretsar enligt EN ISO 13849.

Utvärdering av functional safety for hushållsprodukter och handverktyg

Även för hushållsprodukter och handverktyg som säkerhetsprovas enligt EN 60730-1 och EN 60335-1 ska functional safety utvärderas i de fall då mjukvara hanterar säkerhetskritiska funktioner. Om en sådan produkt ska certifieras, t ex enligt CB eller ETL, ingår alltså utvärdering av säkerhetsrelaterad mjukvara som en delmängd. Utvärdering av functional safety gäller också för en produkt som faller under IEC EN 60947-1 och ska användas i en säkerhetsrelaterad funktion.

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00