NEBS-provning

Telekom-utrustning som ska säljas i USA måste genomgå en NEBS-provning. Som oberoende provningslaboratorium har vi god insyn i de olika operatörernas individuella krav.

Intertek är godkänt som provningslaboratorium av ett antal amerikanska teleoperatörer, såsom Verizon. Vi erbjuder Network Equipment Building System (NEBS)-provning enligt GR-63-CORE och GR-1089-CORE.

NEBS-kraven kan variera hos de olika operatörerna. Flera operatörer kräver att produkten möter kraven i GR-63-CORE och GR-1089-CORE, medan andra ställer krav på ytterligare provningar utöver dem som omfattas av NEBS. 

Telecommunications Carrier Group (TCG), som tillhandahåller information till tillverkare och ser till att NEBS-provningar synkroniseras, har utformat en checklista för NEBS Compliance. Den är till för att hjälpa tillverkare genom hela processen. Mer information finns här www.verizonnebs.com

 
 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00