Radio- och EMC-direktivet; Notified Body-certifiering

En Notified Body (NB)-certifiering via ett ackrediterat certifieringsorgan som Intertek visar att er produkts tekniska dokumentation uppfyller gällande krav enligt Radio- eller EMC-direktivet.

Ett NB-certfikat intygar att er produkts tekniska dokumentation uppfyller de väsentliga kraven enligt RED, Radio Equipment Directive 2014/53/EU eller EMC-direktivet, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

Intertek bevakar dessutom förändringar i krav och standarder under hela certifieringsperioden och meddelar er om det sker någon förändring som påverkar er produkt.

Prissättningen för en RED och eller EMCD certifieringsgranskning och ett utställande av ett type examiantion certificate efter positiv granskning är baserad på ett fast pris, samt ett variabelt tillägg baserat på den unika produktens komplexitet. Kontakta oss gärna på NCB.Sweden@intertek.com för en offert.

Certifieringsprocessen består av följande steg:

1. Ankomstkontroll

Intertek kontrollerar att er ansökan och annat nödvändigt underlag finns tillgängligt. Underlaget består av 

  • Teknisk dokumentation inklusive bilagor
  • en komplett ifylld ansökan

Om något saknas har ni möjlighet att komplettera er ansökan inom en viss tid.

2. Granskning och revidering

En opartisk granskare går igenom er produkts tekniska dokumentation med avseende på de väsentliga krav som ställs. Om den tekniska dokumentationen behöver förtydligas eller kompletteras med ytterligare underlag kontaktar vi er för återkoppling inom en viss tid.

3. Efterkontroll

En certifieringshandläggare säkerställer att den tekniska dokumentationen är fullständig och att granskningen har utförts korrekt enligt given process.

4. Utfärdande av certifikat

När den tekniska dokumentationen är komplett utfärdas ett certifikat.

5. Underhåll av certifikat

Giltighetstiden för ett certifikat är fem år under förutsättning att kravbilden eller produkten inte ändras. Intertek bevakar förändringar i krav och standarder under hela perioden och meddelar er om certifikatet behöver uppdateras.

Framtida användning av namnet Intertek och eller av Intertek ägda Certifieringsmärken, varumärken och eller kännetecken är begränsade, se mer detaljer i klausul 6 i avtalsdokumentet ”Intertek General Terms and Conditions for Product Conformity Assessment Services”.

För eventuella klagomål och eller överklaganden av certifieringsbeslut se Hantering av Klagomål, Intertek SEMKO AB.

 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av Produkter