S-märket

S-märket är en europeisk symbol för säkerhet. Symbolen visar att en elektrisk eller elektronisk produkt är provad och certifierad av en oberoende part – Intertek Semko AB.

LVD, Lågspänningsdirektivet, som behandlar säkerhetskrav, ställer krav på CE-märkning av produkter innan de får säljas inom Europa. Det är dock tillverkaren själv som CE-märker produkten. För att öka trovärdigheten för produktens säkerhet väljer många företag S-märkning som ett komplement till sin CE-märkning. 

S-märkning innebär att er produkt provas mot valda europeiska produktstandarder för kontroll av elsäkerhet, brandskydd, mekaniska skaderisker och strålningsrisker med mera. För att erhålla S-märket krävs att ett oberoende provningslaboratorium har kontrollerat att produkten uppfyller gällande produktsäkerhetskrav inom EU. Fördelar med det är bl a att

  • ni skyddar ert varumärke genom att anlita en oberoende part. Intertek ser till att er produkt stämmer överens med rådande krav och ni undviker därmed risken för brister i säkerhet.
  • ni ökar produktens värde då den motsvarar de högt ställda kraven på säkerhet – något ni har möjlighet att framhäva i såväl marknadsföring som prissättning gentemot era kunder.
  • ni frigör era egna resurser och kan sätta fokus på er kärnverksamhet genom att låta våra experter se till att ni uppfyller säkerhetskraven.
  • ni säkerställer kvaliteten i produktionen genom våra regelbundna fabriksinspektioner. 
 
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00
 

Certifiering av produkter