Regulatorisk kravutredning

Intertek ger er en klar bild av de regulatoriska krav som kommer att ställas på er produkt.

Att hålla reda på alla regulatoriska krav som omgärdar olika produkter på olika marknader är vår kärnverksamhet. Oavsett om ni ska lansera en hårtork i Ryssland eller en gruvmaskin i Kanada vet vi vad som gäller.

Våra regulatoriska experter går igenom er produktportfölj och tar utifrån utvalda marknader fram: 

  • vilka regelverk produkten måste leva upp till.
  • hur efterlevnaden ska dokumenteras (certifikat, registrering, intyg).
  • vilka tester som krävs och hur de går till.
  • vilka ytterligare krav som ställs, t ex på uppföljning av leverantörer och certifiering av ledningssystem. 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00