Regulatorisk kravutredning

Intertek ger er en klar bild av de regulatoriska krav som kommer att ställas på er produkt.

Att hålla reda på alla regulatoriska krav som omgärdar olika produkter på olika marknader är vår kärnverksamhet. Oavsett om ni ska lansera en hårtork i Sydkorea eller en gruvmaskin i Kanada vet vi vad som gäller.

När ni beställer en kravutredninng från oss går våra regulatoriska experter igenom er produktportfölj och tar utifrån utvalda marknader fram: 

 • vilka regelverk produkten måste leva upp till.
 • hur efterlevnaden ska dokumenteras (certifikat, registrering, intyg).
 • vilka tester som krävs och hur de går till.
 • vilka ytterligare krav som ställs, t ex på uppföljning av leverantörer och certifiering av ledningssystem. 
Och levererar allt i en tydligt och lättfattlig rapport. 
   
   
   
   
  + 46 8 750 00 00
  SE:
  + 46 8 750 00 00